Contabil
 
Servicii administrare imobile Servicii administrare imobile Legislatie administrare imobile Contact administrator imobile
CONTABILITATE
.

 
Contabilitate, intocmire si certificare situatii financiare anuale si semestriale
 • expertiza contabila judiciara si extrajudiciara;
 • asistenta contabila , fiscala in procese penale si civile;
 • evidenta financiar-contabila si integrarea acesteia in sistemul international;
 • organizarea si controlul evidentei financiar-contabile si intocmirea documentelor de sinteza in conformitate cu standardele internationale de raportare financiara (IFRS-uri);
 • proiectarea, implementarea si controlul contabilitatii manageriale (contabilitatii de gestiune);
 • consultanta in domeniul contabilitatii, gestiunii financiare si organizarii administrative si comerciale;
 • intocmirea si urmarirea bugetelor pe categorii de activitati si previzionari de cash-flow.
 • contabilitate financiara si de gestiune;
 • intocmirea situatiilor financiare adecvate la specificul activitatii dumneavoastra;
 • intocmirea situatiilor financiare conform standardelor internationale de raportare financiara;
 • intocmirea bilantului contabil, a declaratiilor privind taxele si impozitele, a fiselor fiscale;
 • intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli;
 • externalizarea partiala a unor servicii fianciar-contabile (imobilizari, salarii, etc).
 • certificare situatii financiare anuale (bilant);
 • retratare situatii financiare anuale ;
   
Consultanta si asistenta
   

 • Consultanta in probleme financiar contabile;

 • asigurari sociale;

 • intocmirea declaratiilor fiscale ,cas, cass, fnuass, itm, somaj si depunerea acestora;

 • optimizarea impozitelor de plata si solutii pentru minimizarea acestora in conformitate cu legile in vigoare;

 • asistenta contribuabilului pe timpul controalelor fiscale.

 • analiza fluxurilor financiare si a situatiei cash-flow;

 • planuri de afaceri pentru finantari europene

 • studii de fezabilitate;

 • elaborarea rapoartelor financiare necesare pentru obtinerea de credite;

 • acordarea de asistenta pentru organizarea departamentului financiar-contabil, a circuitului documentelor si a politicilor financiar-contabile;

 • asistenta pentru inmatricularea de societati comerciale pe teritoriul Romaniei, asistenta ce cuprinde si activitatile conexe: 
                       - asociere in participatiune; 
                       - preluari de firme; 
                       - restructurare de capital; 
                       - inregistrare si radiere sucursale, filiale, puncte de lucru; 
                       - divizare companii; 
                       - fuziune si achizitii companii; 
                       - dizolvare si lichidare companii; 
                       - cesiune (cumparare si vanzare) de actiuni si parti sociale; 
                       - transformare juridica (S.R.L., S.A. etc); 
                       - suspendarea temporara aactivitatii companiilor etc

Asistenta pentru inceperea unei afaceri

 • asistenta privind realizarea unei investitii in Romania;

 • Intocmirea de planuri de afaceri si studii de fezabilitate;

 • realizarea procedurilor de inregistrare fiscala;

 • intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli;

 • asistenta pentru organizarea si tinerea contabilitatii

 


Daca aveti nevoie de un Contabil, contactati-ne si in cel mai scurt timp un specialist o sa lucreze pentru dumneavoastra.

 

Mobil urgente: 0720 601 931

contabil asociatii de proprietari

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top
Home